Aktualności

Koszty instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii wraz z możliwymi dotacjami i ulgami podatkowymi

Koszty instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Koszty instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w magazyn energii różnią się w zależności od wielu czynników. Na całkowitą cenę wpływają m.in. wielkość instalacji, rodzaj użytego sprzętu, jak również specyfika lokalizacji. Średnia cena za instalację fotowoltaiczną z magazynem energii dla domu wynosi około 40-60 tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że ceny te mogą się różnić w zależności od dostawcy i specyficznych potrzeb energetycznych danego gospodarstwa domowego.

Jeżeli zamierzasz zainwestować w takie rozwiązanie, warto dokładnie przemyśleć wszystkie koszty związane z instalacją. Oprócz samych paneli, magazynu energii i innych komponentów, należy wziąć pod uwagę również koszty montażu oraz późniejsze koszty utrzymania. Przykładowe ceny można znaleźć na stronie: https://globenergia.pl/ile-kosztuje-instalacja-fotowoltaiczna-z-magazynem-energii-dla-domu-czerwiec-2023/.

Dotacje i programy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych

Jednym z kluczowych elementów obniżających koszty inwestycji w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii są dostępne dotacje i programy wsparcia. Na terenie Polski funkcjonuje kilka takich programów, które mają na celu zwiększenie popularności odnawialnych źródeł energii. Przykładem jest program „Mój Prąd”, który umożliwia uzyskanie dotacji na instalację fotowoltaiczną do kwoty 5000 zł.

Oprócz „Mojego Prądu”, warto wspomnieć także o regionalnych programach wsparcia, które mogą dodatkowo obniżyć koszt instalacji. Przed złożeniem wniosku o dotację warto dokładnie zapoznać się z zasadami danego programu oraz wymaganiami, jakie muszą spełniać instalacje, aby mogły być dofinansowane.

Ulgi podatkowe dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Inwestorzy zainteresowani instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii mogą skorzystać także z różnych ulg podatkowych. Jedną z najbardziej znanych ulg jest ulga termomodernizacyjna, która umożliwia odliczenie kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną od dochodu. Limit kosztów, które można odliczyć, wynosi 53 000 zł dla jednej inwestycji, co może znacząco obniżyć koszty całkowite.

Warto podkreślić, że aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, inwestycja musi być zakończona w ciągu trzech lat od momentu rozpoczęcia prac. To dodatkowy bodziec dla przyszłych inwestorów, aby działać szybko i efektywnie, jednocześnie dbając o wszystkie formalności związane z uldą.

Korzyści wynikające z instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii to nie tylko oszczędności, ale także korzyści ekologiczne i wygoda. Magazyn energii pozwala na przechowywanie wyprodukowanej energii, dzięki czemu można z niej korzystać w nocy lub w trakcie awarii sieci energetycznej. To zwiększa niezależność energetyczną gospodarstwa domowego i może być kluczowe w momencie przerw w dostawie energii.

Dodatkowo, korzystanie z energii słonecznej redukuje emisję dwutlenku węgla, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Inwestycje w odnawialne źródła energii są również wspierane przez różne programy unijne, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi finansowo.

Dzięki tym wszystkim czynnikom, instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii może być dobrą inwestycją zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Warto rozważyć wszystkie możliwe opcje finansowania i wsparcia, aby maksymalnie obniżyć koszty początkowe i cieszyć się długoterminowymi oszczędnościami.